Werken als een Paard - Congres

Congres
vrijdag 17 november 2023

Nut en noodzaak van therapie met inzet van paarden

Een vaste plek in het veld

Omdat we binnen onze programma’s, met name bij Werken als een Paard Speciaal Onderwijs, regelmatig met paarden werken zijn we geïnteresseerd in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van activiteiten en therapie met inzet van paarden.

Zowel in 2016 als in 2019 hebben we een congres binnen dit thema georganiseerd. Op deze twee congressen werden onder andere de effecten van therapie met inzet van paarden op kinderen met een neurologische ontwikkelingsstoornis, waaronder autismespectrumstoornis, besproken. Een aantal nationale en internationale ervaringsdeskundigen en gastsprekers hebben hier hun kennis gedeeld en uitgewisseld.

Werken als een Paard bestaat dit jaar 10 jaar en dat leek ons een mooi moment om een derde congres te organiseren, dit jaar in samenwerking met Horses&co.

Tijdens dit congres hebben we vanuit verschillende perspectieven gekeken naar coaching en therapie met inzet van paarden. De afgelopen jaren is er in het werkveld meer ruimte gekomen voor de systeemtherapeutische benadering. Dat betekent dat er niet alleen wordt gekeken naar de persoon met een hulpvraag, maar dat er wordt gekeken naar de gezondheid van het hele systeem om het kind heen. Van lineair naar circulair. Tijdens het congres hebben we de gasten meegenomen in de verdieping op dit gebied.

Als therapie met inzet van paarden een vaste plek in het werkveld wil innemen en behouden is het belangrijk dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Wetenschappelijk onderzoek biedt een onafhankelijke, kritische blik van buiten en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader om vanuit te werken.

Tijdens dit congres hebben we samen kritisch gekeken naar zowel de kwaliteitsstandaarden en de verschillende methodieken als de kennis en vaardigheden van de individuele beroepsprofessional. Door te reflecteren op het eigen handelen en het eigen systeem te kennen kun je een open houding behouden ten aanzien van de coachee. Dit is ontzettend belangrijk voor een zuivere opbrengst van de coaching/therapie. Bekende termen hiervoor die tijdens het congres aan de orde komen zijn overdracht en tegenoverdracht.

Diverse gastsprekers zijn tijdens het congres aan het woord gekomen en door middel van tafelsessies en themasessies zijn verschillende thema’s en vraagstukken behandeld. We hebben de dag afgesloten met een plenaire sessie en een borrel.

Datum
Vrijdag 17 november 2023

Locatie
Centrale Bibliotheek Rotterdam
Hoogstraat 110
3011 PV Rotterdam

Programma
12:00 – 13:00 uur Inloop met ontvangst koffie/thee en lekkers
13:00 – 14:00 uur Plenaire opening
14:00 – 15:00 uur Themasessie 1
15:00 – 15:45 uur Themasessie 2
15:45 – 16:15 uur Pauze
16:15 – 17:00 uur Plenaire afsluiting
17:00 – 18:00 uur Borrel

Werken als een Paard - Congres

Gastsprekers

Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek

Onze dagvoorzitter Tom van ’t Hek is geen onbekende voor ons. Ook in 2016 en 2019 heeft hij de rol van dagvoorzitter op zich genomen.

LEES VERDER…

Tafelgast: Tamara van Ark

Voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Centraal en dementierapporteur bij Alzheimer Nederland.

LEES VERDER…

Tafelgast: Mandy Herinx

Equine Assisted Coach en deelnemer in de documentaire Teledoc Campus: Spiegel.

LEES VERDER…

Gastspreker: Drs. Jenny den Boer

Onderzoek naar therapie met inzet van paarden
Kinder- en jeugdpsychiater, manager behandelzaken. 

Tijdens het congres vertelt Jenny over de ontwikkelingen in het onderzoek aan de hand van diverse voorbeelden uit de behandelingen

LEES VERDER…

Gastspreker: Ingeborg Weltevrede

Mijn Binnenste Buiten
Manager van professionals.

Ingeborg vertelt tijdens dit congres waarom het steeds belangrijker wordt om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft.

LEES VERDER…

Sidekick: Esther van Noort

Voorzitter (interim) Federatie Landbouw en Zorg, voorzitter vereniging zorgboeren Zuid-Holland, docent kindercoaching bij de Keulseweg en eigenaar van zorg en leerboerderij Horses&Co. 

LEES VERDER…

Tafelgast: Richard Griffioen

Ervaren gezondheidsprofessional, coach en trainer.

LEES VERDER…

Gastspreker: Wieke van Roermund

Overdracht en tegenoverdracht
Psycholoog, MSc., Therapeut met inzet van paarden (Level 3 EAC) en heeft haar eigen praktijk “Paardenontmoeting”.

Tijdens het congres geeft Wieke een presentatie over ‘overdracht en tegen­overdracht’.

LEES VERDER…

Gastspreker: Chantal Jansen

Systemisch werken met paarden
Relatie- en Gezinstherapeut (systeemtherapeut), Ervaringsgericht Supervisor (LVSC) en Ervaringsgericht (Natuur) Coach. Werkzaam bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en in haar eigen Groene GGZ onderneming “De Bospraktijk”. Ook geniet ze van haar uitstapjes als gastdocent bij zowel de level 1 als level 3 opleidingen van de Keulseweg.

Chantal vertelt tijdens het congres over systemisch werken met paarden.

LEES VERDER…

Gastspreker: Ria Folkertsma

Werken met Positieve Gezondheid
Communicatieadviseur en trainer bij Institute for positive Health. 

Benieuwd hoe je met Positieve Gezondheid aan de slag kan gaan? Ria vertelt hier tijdens het congres alles over.

LEES VERDER…

Bekijk hier de compilatie video van het congres.