Werken als een Paard - Congres

Ria Folkertsma

Gastspreker

Ria Folkertsma sinds 1992 werkzaam als communicatiekundige en -trainer. Momenteel is ze als senior communicatieadviseur verbonden aan een adviesraad in Den Haag, waarnaast ze communicatietrainingen maakt en intervisiebijeenkomsten begeleidt. Ze is als gecertificeerd trainer o.a. verbonden aan het Institute for Positive Health.

Werken met Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid kan een waardevolle bijdrage leveren aan betere zorg en andere belangrijke vraagstukken in de samenleving. Waar liggen er kansen? En wat betekent dat voor bijvoorbeeld beleidskeuzes, randvoorwaarden en samenwerking?

Voor het werken met Positieve Gezondheid bestaat geen blauwdruk, omdat juist het anders nadenken en praten over gezondheid centraal staat. Door gesprekken met cliënten of patiënten anders in te steken zal je ook andere antwoorden krijgen. Deze vaardigheid ontwikkel je aan de hand van eigen ervaringen.