Na school

Veel kinderen uit uitdagende stadswijken leven in een kleine wereld en komen hun wijk niet of nauwelijks uit. Met ons programma Werken als een Paard Na School willen we hier verandering in brengen en hun wereld vergroten. Het programma richt zich op kinderen uit groep 7 van scholen die zijn gevestigd in de focuswijken van Rotterdam. Waar we begonnen zijn met één groep kinderen gaan we vandaag de dag al op pad met vier groepen kinderen.

Groei

In het schooljaar 2016/2017 zijn we van start gegaan met de naschoolse versie van Werken als een Paard voor één groep kinderen. In het schooljaar van 2017/2018 hebben twee scholen met elk een groep van 12 kinderen aan het programma deel genomen. Het jaar daarop is er nog een groep bijgekomen en sinds het schooljaar van 2019/2020 verwelkomen we elke week vier groepen kinderen! We organiseren hiermee nu elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van de schoolweken een naschoolse activiteit.
 

Ontdekken

Een heel schooljaar lang nemen we de kinderen mee op pad naar bedrijven, organisaties en instellingen. In deze 38 weken willen we de wereld van de kinderen vergroten en ze hun eigen plaats daarin laten ontdekken. Naast het vergroten van hun kennis van de wereld om hen heen werken we ook aan hun taalontwikkeling, zelfvertrouwen, presentatie technieken en enkele sociaal-emotionele vaardigheden. Met dit programma stimuleren we de kinderen om de juiste studiekeuzes te maken, de kans op vroegtijdige schooluitval te verkleinen en de kans op het vinden van een baan te vergroten. Want als je werkt als een paard, kun je veel bereiken! Dát hopen we de kinderen vooral mee te geven.

Modules

Werken als een Paard Na School is een actief en leerzaam programma dat is opgedeeld in verschillende modules zoals Techniek, Zorg, Samenwerken, Kunst & Cultuur, Milieu & Wetenschap en Sport. In elke module is ook aandacht voor loopbaanoriëntatie en aandachttraining. Tijdens een aantal lessen worden ook de ouders van de kinderen bij het project betrokken. Aan het programma zijn voor deelnemende scholen en kinderen geen kosten verbonden.

Het project is te volgen op social media:
Instagram / Facebook via @werkenalseenpaard