Werken als een Paard - Congres

Richard Griffioen

Tafelgast plenaire opening

Richard Griffioen is een ervaren gezondheidsprofessional, coach en trainer, onder andere voorheen bij Medical Center IBIS en The Human academy. Hij is afgestudeerd in Fysiotherapie, Manuele Therapie en Psychologie. Zijn behoefte om alles te willen weten bracht hem op het spoor van Haptonomie, Shiatsu, Rolfing, Acupunctuur, Inspannings- en Neurofysiologie e.a.

In 1997 startte hij Stichting SAM, een stichting voor dierondersteunde interventies, en begon zijn onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met Down en autisme.

In 2015 resulteerde dat in een promotietraject bij de Open Universiteit, welke hij met goed resultaat afgerond heeft in 2020. Richard is mede-oprichter van de gezondheidsboerderij Het Boerenparadijs (2011-2017) waar dagactiviteiten werden aangeboden voor kinderen met een handicap.

Van 2013 tot 2016 maakte hij deel uit van het bestuur (o.a. als voorzitter, momenteel is hij nog verbonden als adviseur) van AAIZOO, Animal Assisted Interventions in zorg, onderwijs en onderzoek. Sinds 2020 heeft hij zitting in het bestuur van de overkoepelende wereldorganisatie IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organizations). Sinds 1 april 2021 is hij als Lector Animal Assisted Interventions (AAI) verbonden aan Aeres University of Applied Sciences. Daar gaat hij onderzoek verrichten naar de effecten van AAI op diverse populaties en richt zich daarbij niet alleen op het welzijn van de mens maar ook op het welzijn van de dieren (One Health).

Samen met zijn onderzoeksgroep heeft Richard een aantal onderzoeksprojecten gedefinieerd:

  • ‘Zorgboer 2.0, met dieren leuker leven’: middels onderzoek wil het lectoraat komen tot richtlijnen voor het ontwikkelen en implementeren van AAI-programma’s voor zorgboerderijen. Dit moet leiden tot een verdere professionalisering van het werkveld, betere resultaten van interventies en een betere waarborging van dierwelzijn.
  • ‘Man en paard’: mannen met een verslavingsachtergrond die in een re-integratie traject zitten volgen een AAI-programma met paarden. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de effecten van deze dierondersteunende interventies, o.a. als het gaat om gedragsverandering, en de mate van recidive.
  • Inzet van Virtual Reality en robotica in therapieën: het lectoraat gaat onderzoek doen naar de inzet van deze technologieën (bijvoorbeeld kijken in de wereld van dolfijnen en robothonden) als aanvulling op fysieke AAI-programma’s en de effecten van deze technologieën onderzoeken.

Tafelgast plenaire opening
Richard is samen met Mandy en Tamara onze tafelgast. We praten met onze tafelgasten over de inzet van therapie met inzet van paarden en hun visie hierop.