Werken als een Paard - Congres

Mandy Herinx

Tafelgast plenaire opening

In 2011 is Mandy afgestudeerd van de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening. En daarna is zij gaan werken in de gesloten jeugdzorg als pedagogisch medewerker en later als ouder begeleider.
In 2015 heeft Mandy de opleiding tot Equine Assisted Coach gevolgd en in de volgende jaren zijn daar de opleiding Equine Assited kindercoach en Equine geassisteerde therapeut aan toegevoegd. Mandy heeft binnen de gesloten jeugdzorg paardencoaching opgezet. Inmiddels is Mandy sinds twee jaar werkzaam bij zorg- en leerboerderij Horses&cCo als paardentherapeut-en coach en ouderbegeleider. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk Horse Your Mind.

Documentaire Teledoc Campus – Spiegel
Mandy heeft meegewerkt aan de documentaire Teledoc Campus – Spiegel. Coachingsessies met paarden staan centraal in deze intieme documentaire, die jongeren met uiteenlopende problemen portretteert. De paarden reageren op incoherenties tussen gedrag en onderliggend gevoel, en geven zo inzicht in menselijk gedrag.
Paarden spiegelen ons non-verbale gedrag en zijn daarom uitermate geschikt als ‘spiegels’ tijdens therapiesessies. In de korte documentaire toont regisseur Eva Sjerps van dichtbij en op zintuigelijke wijze hoe zulke sessies met jongeren eruitzien. Hoe reageren de paarden op de jongeren? En wat brengt de reactie van de paarden bij de jongeren teweeg? Tijdens de interacties spiegelen paarden het van jongeren die uiteenlopende problemen ervaren. Zij kunnen hierdoor hun onderliggende gevoelens en gedragspatronen herkennen en deze daardoor veranderen.
Bron: Filmfestival 

Tafelgast plenaire opening
Mandy is samen met Tamara en Richard onze tafelgast. We praten met onze tafelgasten over de inzet van therapie met inzet van paarden en hun visie hierop.