Weten­schappelijk onderzoek

Werken als een Paard - Wetenschappelijk onderzoek

Met onze programma’s richten we ons op kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We doen er alles aan om hun wereld groter te maken, hun zelfvertrouwen te verbeteren of ze alle zorgen even doen vergeten. Daarnaast verrichten we achter de schermen veel onderzoek binnen onze programma’s. Op deze manier krijgen we meer inzicht in de effecten én kunnen we onze programma’s voortdurend verbeteren.

Zo worden alle Werken als een Paard programma’s ook regelmatig geëvalueerd met de deelnemende scholen en organisaties. Daarnaast is er regulier overleg met de gemeente Rotterdam over waar onze projecten het meest noodzakelijk zijn. En daar spelen we dan op in. De resultaten van de evaluaties worden gebruikt om de programma’s continu te verbeteren.

Inzicht

Ons grootste onderzoek vindt momenteel plaats binnen ons naschools programma. Elk jaar nemen we een tweetal testen af bij de kinderen. Één aan het begin van het jaar en dezelfde nog eens aan het einde van het schooljaar. De beroepenkennistest en de afname van een competentiebelevingsschaal onderzoek. Deze uitkomsten kunnen we met elkaar vergelijken en zo zien waar verbeteringen plaatsvinden en welk effect ons programma heeft op de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast zijn ook de individuele observaties van de begeleiders en gastdocenten van groot belang en vragen we alle kinderen om elke les te beoordelen. Al deze uitkomsten samen geven ons inzicht in de kwaliteit van ons programma en kunnen we aanpassingen en verbeteringen doorvoeren daar waar nodig.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanwege het feit dat we bij een aantal van onze programma’s met paarden werken, en dan met name bij Werken als een Paard Speciaal Onderwijs, zijn we geïnteresseerd in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van activiteiten en therapie met inzet van paarden. Op dit moment zijn er slechts beperkt wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp beschikbaar. Daarom proberen we de discussie over de noodzaak van dit soort onderzoeken op gang te brengen en partijen te stimuleren om dit verder op te pakken.

Het stimuleren van meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van therapie met inzet van paarden dient niet alleen om onze projecten te verbeteren. Het kan ook leiden tot bijvoorbeeld certificering van organisaties die dit soort therapie aanbieden of tot het vergoeden van deze therapie door zorgverzekeraars.

Congres

Om de noodzaak van onderzoek meer onder de aandacht te brengen hebben we samen met onze partners CHIO Rotterdam en LBP Group International alweer twee congressen georganiseerd. In 2016 vond ons eerste congres plaats. Hier werden de effecten van therapie met inzet van paarden voor kinderen met autisme of een neurologische aandoening besproken. Een aantal nationale ervaringsdeskundigen en gastsprekers hebben hier hun kennis gedeeld en uitgewisseld. Een aantal jaar later, in 2019, vond ons tweede meer internationale congres plaats als side-event van de Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-Dressuur in Rotterdam.

“Ik heb leren durven.”

(deelnemer Na School, 10 jaar)