Werken als een Paard - Congres

Ingeborg Weltevrede

Gastspreker

Hoe geef jij vorm aan je eigen professionele ontwikkeling? Wanneer is het werk dat je doet goed werk? In de huidige tijd doe je dat niet alleen, maar samen met professional friends.

Waar Ingeborg naar streeft in haar begeleiding en advies zijn weltevreden professionals, die elkaar vinden in vakgenootschappen of professionele teams.

Ingeborg vertelt tijdens dit congres waarom het steeds belangrijker wordt om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft.