Disclaimer

 
De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar Werken als een Paard en de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid, en actualiteit van deze informatie.

De meningen die worden gedeeld in het weblog zijn enkel de meningen van de auteurs, en niet die van Werken als een Paard of de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Dit geldt voor alle artikelen die voor het blog zijn geschreven, ongeacht of deze door deelnemers aan de verschillende programma’s, vrijwilligers en werknemers van Werken als een Paard, externe experts, of anderen die niet onder de voorgenoemde personen vallen zijn geschreven.

De verschillende media op deze website zijn te gebruiken onder een Creative Commons licentie, met de kenmerken CC BY-NC-SA. Deze licentie houdt in dat het beeldmateriaal, de teksten, en andere vormen van media aanwezig op deze website mogen worden gebruikt door anderen, naar hun eigen invulling, zolang er een bronvermelding staat, het werk niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, en dit materiaal ook onder een CC BY-NC-SA licentie wordt verspreid.