Steun ons

Werken als een Paard is een project van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Onze stichting werkt zonder subsidies en is voor inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen van fondsen, bedrijven en particulieren. Met deze donaties kunnen we onze programma’s meerjarig uitvoeren en ons sociaal-maatschappelijk aanbod nog verder uitbouwen. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Onze stichting is in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status waardoor er aan schenkingen belastingvoordelen verbonden kunnen zijn.

Wanneer u een schenking wilt doen dan kan deze worden overgemaakt op: NL48FVLB0226646637 t.n.v. Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam onder vermelding van ‘schenking Werken als een Paard’.

De algemene informatie over schenkingen aan onze stichting vindt u hier. Maar mocht u een schenking overwegen en graag nog aanvullende informatie ontvangen over onze programma’s en/of schenkingsmogelijkheden dan kan dat natuurlijk ook. U kunt vrijblijvend een email sturen aan Marleen Warmerdam, van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam: mwarmerdam@stichtinghar.nl.

Werken als een Paard is in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status.