Werken als een Paard - Congres

Esther van Noort

Sidekick plenaire opening

Esther is gestart in de reguliere SGGZ en vervolgens in 2010, gedreven door de wens de jeugdhulp te veranderen, Horses&Co opgericht.

Esther staat voor kwalitatieve groene zorg. Vanuit systemische benadering met een out of the box mentaliteit. Alleen doen wat nodig is, zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk. Dit vanuit de gedachte dat herstel van het gewone leven steeds het perspectief is. Het is haar missie om de hoeveelheid curatieve hulpvragen te reduceren. Preventief aan de slag, voor elkaar en met elkaar.
 

Sidekick plenaire opening
Esther zal tijdens de plenaire opening als sidekick aan tafel plaats nemen.