Werken als een Paard Onderzoek

16 jul, 2020

Binnen onze programma’s richten we ons op kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We doen er alles aan om hun wereld groter te maken, hun zelfvertrouwen te verbeteren en ze alle zorgen even doen vergeten. Nu schrijven we voornamelijk over deze aspecten, maar wat een beetje verborgen blijft is dat we ook veel onderzoek doen binnen onze programma’s. Op deze manier krijgen we meer inzicht in de effecten en kunnen we onze programma’s voortdurend verbeteren.

Ons grootste onderzoek vindt op dit moment plaats in het naschools programma. Hierin nemen we een tweetal testen bij de kinderen af, de afname van een competentiebelevingsschaal voor kinderen en de beroepenkennistest. Dit houdt in dat we een eerste indruk krijgen van de eigen competentiebeleving van een kind op de volgende schalen: schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en gevoel van eigenwaarde. Deze uitkomst kunnen we vergelijken met de uitkomst van diezelfde test aan het einde van het schooljaar. Aan de hand van deze resultaten kunnen we duidelijk zien waar verbeteringen plaatsvinden en welke effecten ons programma heeft op de belevingswereld van de kinderen.

Hierbinnen zijn echter ook individuele observaties van de begeleiders en gastdocenten ontzettend van belang. Één van deze belangrijke observaties is bijvoorbeeld terug te zien bij een aanvankelijk wat stille en teruggetrokken deelnemer. Toch, tijdens zijn tweede halfjaar, lijkt er iets te zijn veranderd in zijn gedrag. Hij stelt zich meer open naar andere deelnemers en geeft aan dat hij regelmatig is gepest. Na een les freerunnen geeft hij aan dat hij door die les heeft ‘leren durven’ en sindsdien treedt hij vaker naar voren binnen de groep en lijkt zijn zelfvertrouwen te zijn toegenomen. Dit is een mooi voorbeeld van wat het programma teweeg brengt bij de kinderen die deelnemen.

Aan het begin van het schooljaar vragen we ook aan alle deelnemers om een beroepenkennistest in te vullen. Alle kinderen moeten dan binnen de zes verschillende thema’s die voorkomen in het Werken als een Paard jaarprogramma in 90 seconden per thema zoveel mogelijk beroepen opschrijven. Aan het einde van het schooljaar nemen we dezelfde test af om te zien of er een toename is van kennis op het gebied van bestaande beroepen. Deze testen nemen we nu sinds 2017 af en in alle jaren die daarop volgen is een significante toename te zien in het aantal beroepen dat genoemd wordt aan het einde van het jaar ten opzichte van het begin van het jaar. Dat betekent dat we de kinderen in het gehele programma kennis laten maken met beroepen waar ze het bestaan nog niet van wisten, en dat zien we natuurlijk graag!

Daarnaast vragen we alle kinderen die meedoen om elke les te beoordelen en observeren de begeleiders en gastdocenten nauwgezet wat er precies gebeurt binnen zo’n les. Op deze manier ontstaat er inzicht in de kwaliteit van onze programma’s en kunnen we constant blijven ontwikkelen. Alle Werken als een Paard projecten worden regelmatig geëvalueerd met deelnemende scholen en organisaties. Daarnaast is er regulier overleg met de gemeente Rotterdam om de projecten zo goed als mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften voor de meer kwetsbare kinderen in de stad. De resultaten van het onderzoek en evaluaties worden gebruikt om de programma’s continu te verbeteren.