Werken als een Paard - Parcours

Interview met Marloes van Aramco

7 jul, 2022

Werken als een Paard Na School is een enorm rijk en gevarieerd programma voor kinderen uit groep 7. Een heel schooljaar lang trekken we erop uit met vier groepen van 12 kinderen. We nemen een kijkje achter de schermen van bedrijven, organisaties en vele andere beroepen. Op deze manier hopen we de wereld van deze kinderen te vergroten. Binnen dit project bestaan er vele samenwerkingen om het programma kwalitatief zo goed mogelijk vorm te geven. We zijn ontzettend trots op deze samenwerkingen, vooral als ze al een aantal jaar duren. Één hiervan is de samenwerking met Aramco. Hoe dit precies zit lees je hieronder!

Hi Marloes, kan je kort iets over jezelf en Aramco vertellen?
Aramco is een groot energiebedrijf dat erg veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Daar ben ik verantwoordelijk voor in Europa. Ik kijk dus naar organisaties binnen Europa die bij kunnen dragen aan de samenleving en met wie we een samenwerking aan kunnen gaan.

Waarom het is maatschappelijke aspect zo belangrijk voor jullie?
Dat zit in onze cultuur, in de stad waar we gevestigd zijn willen we ook graag iets teruggeven. Het is niet dat dat krampachtig moet, het komt echt vanuit het hart.

Hoe selecteren jullie de samenwerkingen met deze maatschappelijke organisaties?
We hebben natuurlijk een bepaalde bedrijfspolicy, daar moeten we de organisaties aan linken. Deze bestaat eigenlijk uit twee grote pilaren: Planet en People. We kijken goed of het daarbinnen past. We kijken vaak naar wetenschap en technologie omdat dit qua vooruitgang en toekomstgerichtheid goed past bij wat we als bedrijf doen. Daarnaast kijken we ook naar kwetsbare groepen mensen. Wat staat er hoog op de agenda in de stad waar we gevestigd zijn? Op basis daarvan doen we een selectie. In Nederland zijn dat nu bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam.

En als jullie eenmaal een samenwerking willen aangaan, hoe gaat dat dan in zijn werk?
We gaan natuurlijk eerst met de organisatie in gesprek om te kijken hoe we ze kunnen helpen/ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld met een donatie. We vinden het fijn om niet alleen een donatie te doen, maar ook echt betrokken te blijven. Het is fijn om te zien wat er daadwerkelijk met de donatie gebeurd. De donatie is altijd een gift, maar we willen graag onze samenwerking ook activeren, we zijn graag betrokken. Daarna volgt het wat meer officiële gedeelte, namelijk een aanvraag indienen. Daarbij kijken we onder andere naar de impact op de samenleving.

Hoe zijn jullie bij Werken als een Paard terecht gekomen?
Volgens mij is dat een hele tijd geleden via de gemeente en Fred gegaan. We dragen Werken als een Paard ook echt een warm hart toe. Je kan heel goed zien dat de organisatie goed in elkaar zit en dat er daadwerkelijk mooie dingen met de donatie worden bewerkstelligd. De relatie is al die tijd ook erg goed gebleven, dat is ook een belangrijk aspect van een goede samenwerking.

De kinderen van Werken als een Paard Na School zijn op excursie geweest bij Floating Farm in Rotterdam. Hier zit ook een connectie toch?
Ja dat klopt. Aramco heeft ook een fijne samenwerking met Floating Farm en ik dacht dat het een hele leuke excursie zou zijn voor de kinderen. Het is een heel bijzonder bedrijf dat zich richt op innovatie en circulaire economie. Ze proberen het boerenbestaan op een nieuwe manier vorm te geven. De kinderen mogen hier een kijkje achter de schermen nemen en leren over innovatieve toekomstgerichte manieren om de maatschappij in te richten. Zo kunnen ze ontdekken dat er veel verschillende manieren zijn om iets vorm te geven.

Waarom zijn jullie zo blij met de samenwerking tussen Aramco en Werken als een Paard?
Als je echt impact wil maken gaat het niet per se om grote bedragen. Het gaat om herhaling, samen iets bouwen voor langere tijd. Dat is bij Werken als een Paard Na School heel duidelijk, dat gaat verder dan een jaar lang kinderen meenemen op excursie. Dat werkt door naar families, toekomstplannen en uiteindelijk naar de maatschappij. Het programma heeft een enorm positieve impact en dat vinden we heel mooi om te zien. Als organisatie vinden we het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en dat vinden we ook zo sterk aan Werken als een Paard.

*Op het moment van het interview, was Marloes verantwoordelijk voor de activiteiten omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor Aramco in Europa. MVO is één van Aramco’s kernprincipes, gericht op het verbeteren van de samenleving waarin ze opereren, door deel te nemen aan een reeks maatschappelijke projecten en initiatieven. We wensen Marloes veel geluk en plezier bij haar nieuwe werkgever!