Werken als een Paard - Parcours

Terugblik Congres

21 dec, 2023

Als afsluiter van ons jubileumjaar hebben we in samenwerking met Horses&co het congres ‘Nut en noodzaak van therapie met inzet van paarden’ georganiseerd. Zowel in 2016 als in 2019 heeft Werken als een Paard al een congres binnen dit thema georganiseerd en dit jubileumjaar was een mooi moment voor een derde congres. Omdat we binnen onze programma’s, met name bij Werken als een Paard Speciaal Onderwijs, regelmatig met paarden werken zijn we blijvend geïnteresseerd in dit onderwerp.

De afgelopen jaren is er namelijk meer ruimte gekomen voor therapie met inzet van paarden. Het wordt steeds vaker meegenomen in de behandelplannen binnen zorgtrajecten en ook zorgverleners zien therapie met inzet van paarden steeds vaker als waardevolle aanvulling op een behandeltraject. Deze ontwikkeling brengt ook een hoop verantwoordelijkheid met zich mee. Het is belangrijk dat er kritisch naar de kwaliteitsstandaarden, verschillende methodieken evenals de kennis en vaardigheden van de individuele beroepsprofessional wordt gekeken.

Tijdens het congres is vanuit verschillende perspectieven aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Na een heerlijke lunch bij binnenkomst werd tijdens de opening de 2Doc documentaire ‘Spiegel’ getoond. In deze film wordt de unieke band die ontstaat tussen jongeren en paarden wanneer deze elkaar ontmoeten tijdens sessies met een paardencoach vastgelegd. Na afloop nam Mandy Herinx, een van de coaches uit de documentaire, plaats op het podium voor een tafelgesprek onder leiding van Tom van ’t Hek. Samen met Tamara van Ark en Richard Griffioen gingen zij naar aanleiding van de documentaire in gesprek over therapie en coaching met inzet van paarden.

Jenny den Boer heeft aansluitend verteld over Pegasus, een promotieonderzoek naar de effectiviteit van therapie met inzet van paarden. Jenny is projectleider van dit onderzoek en richt zich vooral op jongeren met autisme en ernstige emotie-regulatieproblemen die uitbehandeld zijn. Dit gaf een mooie basis voor de rest van de middag die bestond uit een viertal themasessies waar je bij kon aansluiten. Binnen deze themasessies werden er verschillende vraagstukken en thema’s behandeld. Omdat alle bezoekers, op basis van hun interessegebied, in kleinere groepen over de verschillende sessies waren verdeeld ontstond er tijd voor verdieping en het uitwisselen van kennis en ideeën. Een waardevol onderdeel van de dag.

Vervolgens heeft elke gastspreker in de plenaire afsluiting kort gedeeld wat er in zijn of haar themasessie is gebeurd en besproken. Natuurlijk was er daarna nog volop tijd om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Mooie gesprekken zijn gevoerd en samenwerkingen versterkt.

Om nog even na te genieten van deze bijzondere en leerzame dag is hieronder een korte video te bekijken.