Werken als een Paard - Parcours

Comité van Aanbeveling

9 mrt, 2021

Werken als een Paard is actief op veel sociaal-maatschappelijke gebieden. Om de verbinding met de maatschappij te versterken zijn we bezig om een Comité van Aanbeveling samen te stellen. De samenstelling van dit Comité zal het veld waarin Werken als een Paard actief is weerspiegelen. Zo zal het Comité o.a. bestaan uit mensen die actief zijn in het onderwijs, het bedrijfsleven, jeugdwerk en de overheid. Samen met de leden van het Comité kunnen we sparren over de toekomst van Werken als een Paard. Daarnaast zullen de leden van het Comité ons helpen met de bekendheid en het draagvlak van al onze projecten. Hoe fijn is dat! Eens per jaar zullen we alle leden uitnodigen voor een gezellige informele bijeenkomst om iedereen te bedanken voor alle steun. Door het jaar heen zullen we het gesprek met hen aangaan om vanuit hun expertise na te denken over de verdere ontwikkelingen binnen Werken als een Paard.

Werken als een Paard bestaat natuurlijk niet zonder alle kinderen die deelnemen aan onze projecten. De afgelopen jaren hebben we heel wat kinderen mogen ondersteunen en met sommige hebben we nog steeds goed contact. Een aantal van deze kinderen is nog steeds zo enthousiast dat we hebben besloten om ook een Comité van Aanbeveling van kinderen op te zetten. Hier zullen oud-deelnemers in vertegenwoordigd zijn die kunnen vertellen over hun ervaring binnen Werken als een Paard en over hoe de projecten kunnen worden verbeterd. Achter de schermen begint het Comité langzaam vorm te krijgen en we vinden het een hele eer dat al veel mensen hun naam aan Werken als een Paard willen verbinden. Binnenkort verschijnt het volledige Comité van Aanbeveling op onze website. Hou het in de gaten!