Werken als een Paard - Congres

Jenny den Boer

Gastspreker

Jenny is werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken bij Karakter, een kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Oost Nederland. Na haar opleidingen aan de Keulseweg heeft zij de daar opgedane kennis en vaardigheden gebruikt om samen met anderen een therapie met paarden te ontwikkelen voor jongeren met autisme en ernstige emotie-regulatieproblemen. Jenny is projectleider van Pegasus, een promotieonderzoek naar de effectiviteit van deze therapie.

Therapie met inzet van paarden
Jongeren met autisme en ernstige emotie-regulatieproblemen profiteren niet altijd van reguliere behandelingen. Therapie met paarden is mogelijk wel effectief bij deze doelgroep. De vraag was niet alleen hoe we de feitelijke wereld van wetenschappelijk onderzoek konden verenigen met de ervaringsgerichte wereld van therapie met paarden, maar ook hoe we subsidiegevers konden overtuigen van de noodzaak van dit onderzoek. Vervolgens was het de vraag hoe we als groep therapeuten betrouwbaar volgens een protocol konden werken, wat deelname aan een onderzoek vraagt van deelnemers, ouders en ons als therapeuten en natuurlijk wat het oplevert. Pegasus is een lopend wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van therapie met paarden. ’Tijdens het congres vertelt Jenny over de ontwikkelingen in het onderzoek aan de hand van diverse voorbeelden uit de behandelingen.