Werken als een Paard - Congres

Chantal Jansen

Gastspreker

Chantal heeft in de afgelopen jaren een reeks aan opleidingen, certificaten en kwalificaties op haar CV bij kunnen schrijven, maar de mensen die haar kennen zullen haar omschrijven als een authentieke ervaringsgerichte professional uit het “groene domein”. Dit laat zij zien door het uitdragen van een groene visie op geestelijke positieve gezondheid.

Haar specialisatie van ervaringsgericht systeemtherapeutisch werken met paarden in de natuur is zichtbaar in haar gehele behandelaanbod. Van de therapeutische trajecten met gezinnen of stellen alsmede binnen haar supervisie en coaching werkzaamheden. Ook heeft Chantal voor deze manier van werken draagvlak weten te creëren bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie door het implementeren van onder andere ervaringsgerichte intervisie en supervisie voor medewerkers in de natuur en met paarden.

Binnen deze werksetting heeft Chantal de ruimte gekregen om specifiek voor de Licht Verstandelijk beperkte doelgroep het gezinsdiagnostische onderzoek met behulp van paarden en de natuur te implementeren binnen het reguliere behandelaanbod. Deze innovatieve stap is het vervolg op de succesvolle ervaringen van gezinsbehandelingen met paarden in de natuur.
Dit maakt Karakter partner in de groene beweging binnen GGZ land waar men steeds meer openstaat en gebruik maakt van ervaringsgerichte “groene” behandelvormen/ behandelcontexten. Daarnaast heeft Chantal al enige jaren een “groene” praktijk “De Bospraktijk” voor Relatie- en Gezinstherapie, Ervaringsgerichte supervisie en coaching.

Systemisch werken met paarden.
Het element van de circulariteit, hoe ervaren wij die en maken we hier gebruik van.
De themasessie van Chantal gaat over ervaringsgericht therapeutisch werken met systemen ondersteunt door kennis over circulariteit door middel van ervaringen. Het doel is om kennis over te dragen en om inspiratie en ervaringen met elkaar te delen.