Werken als een Paard, wetenschappelijk onderzoek

Bij onze projecten speelt effectiviteit van de instrumenten die we inzetten een belangrijke rol. We proberen de effectiviteit te meten door het laten invullen van vragenlijsten door en interviews met direct betrokkenen. We kijken ook naar verricht wetenschappelijk onderzoek en hopen, wanneer onze projecten voldoende schaalgrootte hebben bereikt, zelf ook wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de effecten van onze projecten te laten doen.

Bij de opzet van onze projecten raadplegen we ervaringsdeskundigen en wetenschappelijk onderzoekers. Waar (voldoende) wetenschappelijk onderzoek ontbreekt, proberen we een discussie over de noodzaak hiervan op gang te brengen en partijen te stimuleren tot het doen van onderzoek. 

De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam heeft samen met partners (waaronder Stichting CHIO Rotterdam en LBP Group International) in 2016 een congres georganiseerd over de effecten van therapie met inzet van paarden voor kinderen met autisme of een neurologische aandoening.

Met dit congres wilde de stichting ondermeer een discussie op gang brengen over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hippische therapie. Ervaringsdeskundigen meldden belangrijke resultaten van hippische therapie, maar er was nog weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Sprekers en deelnemers aan het congres bevestigden de noodzaak van meer wetenschappelijk onderzoek.

Bijna drie jaar later zijn we benieuwd naar recente ontwikkelingen. Een recente zoektocht naar bestaande nationale wetenschappelijke publicaties over de effecten van hippische therapie leverde niet veel op. Internationaal is er wel iets meer over dit onderwerp gepubliceerd.

In 2019 vinden in Rotterdam de Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-Dressuur plaats. Deze kampioenschappen worden georganiseerd door Stichting CHIO Rotterdam. Overkoepelend thema van de EK’s is ‘Connected by Horsepower’. Het organisatiecomité van deze kampioenschappen wil tijdens en rondom de EK’s (met support van het ministerie van VWS en de gemeente Rotterdam) ook een programma van side-events opzetten. De combinatie van een belangrijk internationaal paardensporttoernooi (met veel internationale bezoekers uit de paardensportwereld) én het voornemen om een side-event programma te ontwikkelen is een uitgelezen kans om als één van de side-events een nieuw internationaal congres over wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hippische therapie te organiseren. Een dergelijk congres sluit ook mooi aan op ‘Connected by Horsepower’; de verbinding tussen paarden en mensen die baat kunnen hebben bij therapie met inzet van paarden.

STEUN ONS

Wilt u onze projecten ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees op Steun Ons hoe u dit kunt doen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld u zich dan nu aan voor onze nieuwsbrief.