Werken als een Paard, wetenschappelijk onderzoek

Bij onze projecten speelt effectiviteit van de instrumenten die we inzetten een belangrijke rol. We proberen de effectiviteit te meten door het laten invullen van vragenlijsten door en interviews met direct betrokkenen. We kijken ook naar verricht wetenschappelijk onderzoek en hopen, wanneer onze projecten voldoende schaalgrootte hebben bereikt, zelf ook wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de effecten van onze projecten te laten doen.

Bij de opzet van onze projecten raadplegen we ervaringsdeskundigen en wetenschappelijk onderzoekers. Waar (voldoende) wetenschappelijk onderzoek ontbreekt, proberen we een discussie over de noodzaak hiervan op gang te brengen en partijen te stimuleren tot het doen van onderzoek. Zo hebben we in 2016 een symposium georganiseerd over de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van therapie met inzet van paarden voor kinderen met autisme of een neurologische aandoening.

STEUN ONS

Wilt u onze projecten ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees op Steun Ons hoe u dit kunt doen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld u zich dan nu aan voor onze nieuwsbrief.